Chứng chỉ Recycled Claim Standard được phát triển để giúp ngành công nghiệp dệt may giảm thiểu tác động môi trường bằng cách khuyến khích sử dụng tài nguyên

Chứng chỉ Recycled Claim Standard là gì ? Tại sao nó lại quan trọng

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, và ngành công nghiệp dệt may có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bao gồm việc tối đa hóa sử dụng tài nguyên và tái chế các sản phẩm vải. Vì thế mà chứng chỉ Recycled Claim Standard (RCS) ra đời nhằm đảm bảo các yếu tố trên.


1. Recycled Claim Standard là gì ?

 

Recycled Claim Standard (RCS) là một tiêu chuẩn quốc tế về vải tái chế được phát triển bởi tổ chức Textile Exchange và Nhóm công tác xác định nguồn gốc vật liệu bền vững của Hiệp Hội Công nghiệp Ngoài trời ( Outdoor Industry Exchange ) phát triển vào năm 2013. RCS được phát triển giúp đảm bảo rằng các sản phẩm vải tái chế được sản xuất với các tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ môi trường và xã hội. 


Tiêu chuẩn này yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về việc sử dụng nguyên liệu, quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm tái chế. Các tiêu chuẩn này bao gồm đảm bảo nguồn gốc của nguyên liệu tái chế, giảm thiểu lượng nước, năng lượng và khí thải, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất và đảm bảo sản phẩm tái chế đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.


2.Mục đích của tiêu chuẩn tái chế Recycled Claim Standard


Cụ thể, tiêu chuẩn RCS có các mục tiêu sau:


  • Đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy: RCS đảm bảo rằng các sản phẩm vải tái chế được sản xuất với các tiêu chuẩn cao nhất và thông tin về nguồn gốc và quá trình sản xuất của sản phẩm được cung cấp đầy đủ, chính xác và minh bạch
  • Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường: RCS đảm bảo rằng các sản phẩm vải tái chế được sản xuất với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao nhất, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ ngành công nghiệp dệt ma
  • Giảm thiểu tác động xã hội: RCS đảm bảo rằng các sản phẩm vải tái chế được sản xuất với các tiêu chuẩn bảo vệ xã hội cao nhất, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, lành mạnh và công bằng.
  • Tăng tính khả thi của việc tái chế: RCS đảm bảo rằng các sản phẩm vải tái chế được sản xuất với các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và tính đồng đều, giúp tăng tính khả thi của việc tái chế vải và giảm thiểu lượng rác thải.