Bảo Minh Textile JSC tập trung sản xuất vải dệt thoi chất lượng cao ở các hình thức “vải nhuộm sợi” (yarn-dyed fabrics) và “vải nhuộm tấm” (piece-dyed fabrics). Chúng tôi cũng cung cấp sợi nhuộm (sợi ring-spun và sợi filament) và chỉ may Polyester Spun ( với các chi số Ne 40/2, 50/2, 60/2, 80/2, 20/2, 20/3...). 

Các mặt hàng cốt lõi của Bảo Minh Textile JSC bao gồm: 100% Cotton, Cotton / Polyester, Cotton / Linen, Cotton Spandex, từ 120 gsm đến 330 gsm với chi số từ 30/1 đến 100/2, cùng đa dạng các kiểu dệt như Dobby, Poplin, Oxford, Twill và Jacquard. Các mặt hàng khác như Rayon, Rayon / Polyester, Bamboo / Polyester, Cotton / Filament / Spandex, ... cũng có có thể được phát triển theo yêu cầu của khách hàng. 

Đối với quy trình hoàn tất, chúng tôi tự hào có thể cung ứng đa dạng các kiểu hoàn tất khác nhau. Đối với các quy trình hoàn thiện chuyên biệt khác, Bảo Minh cũng có thể phát triển theo từng yêu cầu riêng của khách hàng. 

Chúng tôi ưu tiên sử dụng những nguồn nguyên liệu phù hợp với tiêu chí phát triển bền vững như cotton Organic, Supima, BCI và recycled polyester.