Xanh hóa chuỗi sản xuất: Lối đi bền vững cho ngành dệt may

Ngành dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đóng vai trò chủ lực trong sự tăng trưởng kinh tế với tỷ trọng xuất khẩu chiếm từ 12-16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trước yêu cầu về quy tắc xuất xứ, các doanh nghiệp dệt may buộc phải phát triển toàn bộ chuỗi sản xuất, đồng thời mở ra cơ hội xanh hóa và hình thành chuỗi giá trị trong nước.

Ưu tiên đầu tư công nghệ dệt nhuộm tiên tiến, không gây tác động xấu đến môi trường

Ngành dệt may cần thu hút đầu tư nước ngoài một cách chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư công nghệ dệt nhuộm tiên tiến, không gây tác động xấu đến môi trường. Điều này đồng thời cần kết nối với các doanh nghiệp may mặc trong nước, hình thành chuỗi liên kết trên toàn chuỗi giá trị.

Dệt Bảo Minh với giải pháp xanh hóa ngành dệt may hướng tới phát triển bền vững

 

Công ty Dệt Bảo Minh cung cấp vải dệt thoi được sản xuất bởi hệ thống sản xuất hiện đại. Với những phương pháp hạn chế gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi luôn hướng tới tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí bền vững.


Tạo ra chuỗi giá trị xanh trong ngành dệt may

Bên cạnh việc thúc đẩy các dự án đầu tư xanh và tiên tiến, xanh hóa ngành dệt may còn đòi hỏi việc xây dựng chuỗi giá trị xanh từ khâu sản xuất nguyên phụ liệu cho đến giai đoạn dệt và gia công. 


Hợp tác với các đối tác cung cấp nguyên liệu có chứng chỉ xanh, thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, và đảm bảo quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường là những bước quan trọng để xanh hóa chuỗi sản xuất trong ngành dệt may.


Xanh hóa chuỗi sản xuất là một lối đi bền vững cho ngành dệt may, giúp tăng cường sự cạnh tranh quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn trên thế giới. Dệt Bảo Minh cam kết đóng góp vào việc xanh hóa ngành dệt may bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, từ đó tạo ra các sản phẩm dệt may chất lượng cao và bền vững.[EN]


The textile and garment industry is one of Vietnam's most important export sectors, playing a key role in economic growth with its share of exports accounting for 12-16% of the country's total export turnover. Facing with the rules of origin requirement, textile and garment enterprises are compelled to develop the entire production chain, while opening up opportunities for greening and establishing domestic value chains.


Prioritize investing in advanced dyeing and finishing technologies that are more environmentally friendly

The textile and garment industry needs to attract selective foreign investments, prioritizing projects that use advanced dyeing and finishing technologies focusing on minimizing the negative impact on the environment. This should also involve connecting with domestic garment enterprises to establish linkages across the entire value chain.


Bao Minh Textile contributes to the sustainable development of the textile and garment industry through greening solutions

 

Bao Minh Textile offers premium woven fabrics produced by a modern manufacturing system. With strong focus on sustainable development, we are committed to producing high-quality, premium products that will satisfy international standards on sustainability criteria.


Creating a green value chain in the textile and garment industry 

In addition to promoting green and advanced technology projects, greening the textile and garment industry requires building a green supply chain from raw material production to weaving and processing stages.


Collaborating with suppliers certified with green credentials, implementing energy and resource-saving measures, and ensuring production processes adhere to environmental standards are crucial steps in greening the production chain in the textile and garment industry.


Greening the production chain is a sustainable path for the textile and garment industry, enhancing international competitiveness and meeting the requirements of major markets worldwide. Bao Minh Textile is committed to contributing to the greening of the textile and garment industry by applying advanced technologies and adhering to environmental standards, thereby producing premium sustainable woven fabrics.