Bảo Minh quan niệm Phát triển bền vững là một yêu cầu cấp thiết trong sản xuất kinh doanh, càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Bảo Minh đang trong quá trình hội nhập vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu và để đáp lại lời kêu gọi từ Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam. Bảo Minh tin tưởng rằng Phát triển bền vững và Kinh doanh hiệu quả phải luôn song hành với nhau. Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt thông qua việc Bảo Minh áp dụng 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của liên Hợp Quốc làm kim chỉ nam cho các hoạt động mình, trong đó hướng đến 3 mục tiêu chính

 

  • Mục tiêu 6-Nước sạch và vệ sinh
  • Mục tiêu 8-Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững
  • Mục tiêu 12-Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.


Bảo Minh hành động nhanh, cương quyết và nhất quán nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất. Chúng tôi lựa chọn những nhà cung cấp sợi sử dụng nguyên liệu bông BCI (Better Cotton Initiatives). Sợi có chứng chỉ Oeko-Tex® 100, đặc biệt, chỉ lựa chọn những nhà cung cấp thuốc nhuộm và hóa chất có chính sách và cam kết mạnh mẽ với SDG hoặc đã được ghi nhận như một đơn vị sản xuất có trách nhiệm. Thêm vào đó, Bảo Minh dành ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào toàn bộ hoạt động sản xuất.